Blog

Quy định tổ chức tang lễ cho cán bộ quân đội

Tổ chức tang lễ cho cán bộ quân đội

Quy định tổ chức tang lễ cho cán bộ quân đội được Chính phủ nêu rõ trong Nghị định số 35/2013/NĐ-CP, trong đó nêu cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng, trong bài viết này hãy cùng tìm hiểu cụ thể về những quy định trong văn bản này.

Nội dung bài viết

Những quy định tổ chức tang lễ cho cán bộ quân đội

Cán bộ quân đội gồm quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng và người làm công tác cơ yếu thuộc sự quản lý của Bộ Quốc phòng.

Theo nghị định số 105/2012/NĐ-CP, quy định tổ chức tang lễ cho cán bộ quân đội, xét theo đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư quy định tổ chức tang lễ cho cán bộ quân đội một cách cụ thể như sau:

Xem thêm: Tổ chức tang lễ tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông

Quy trình tổ chức tang lễ dành cho cán bộ quân đội như thế nào
Quy trình tổ chức tang lễ dành cho cán bộ quân đội như thế nào

Phạm vi điều chỉnh

Phạm vi điều chỉnh của quy định tổ chức tang lễ cho cán bộ quân đội:

Thông tư này quy định, hướng dẫn về cách tổ chức lễ tang với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, những người làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng quản lý từ trần, hy sinh.

Tham gia tổ chức tang lễ với những đối tượng nêu trên nghỉ hưu, từ trần, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức lễ tang.

Dưới đây là đối tượng áp dụng trong quy định tổ chức tang lễ cho cán bộ quân đội.

Đối tượng áp dụng

Thông tư quy định tổ chức tang lễ cho cán bộ quân đội được áp dụng đối với:

Người đang công tác từ trần, hy sinh, cụ thể gồm: Quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người làm công tác cơ yếu được Bộ Quốc phòng quản lý, quân nhân dự bị động viên đang trong thời gian huấn luyện tập trung hoặc làm nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh.

Nhóm đối tượng áp dụng quy định tổ chức tang lễ cho cán bộ quân đội thứ hai là những đối tượng nêu trên khi nghỉ hưu từ trần.

Thông tư này không áp dụng với đối tượng chết do tự thương, tự sát hoặc vi phạm phát luật của Nhà nước, bị kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu quân nhân, buộc thôi việc.

Ngyên tắc tổ chức tang lễ dành cho cán bộ quân đội
Ngyên tắc tổ chức tang lễ dành cho cán bộ quân đội

Nguyên tắc tổ chức lễ tang

Trong quy định tổ chức tang lễ cho cán bộ quân đội, nguyên tắc tổ chức lễ tang luôn được lưu tâm hàng đầu chính là thể hiện sự trang trọng, tri ân và ghi nhận của Nhà nước, Quân đội, Đảng với những cống hiến và công lao của họ trong suốt quá trình công tác, xây dựng, hoạt động cách mạng, chiến đấu, trưởng thành trong quân đội.

Quy trình tổ chức tang lễ trong quy định tổ chức tang lễ cho cán bộ quân đội cần phải văn minh, kế thừa nét đẹp truyền thống của dân tộc, phù hợp với điều kiện kinh tế, tiết kiệm và từng bước loại bỏ những tập quán tổ chức tang lễ lạc hậu, tránh lãng phí và phô trương khi tổ chức lễ tang.

Khuyến khích thân nhân tổ chức lễ tang theo hình thức điện táng, hỏa táng, an táng tại quê hương.

Nghi thức, hình thức tổ chức lễ tang

Hình thức tổ chức lễ tang trong quy định tổ chức tang lễ cho cán bộ quân đội bao gồm:

  • Lễ tang cấp Nhà nước
  • Lễ tang cấp cao
  • Lễ tang cho quân nhân có cấp bậc Đại tá trở xuống
  • Lễ tang cho công nhân viên chức quốc phòng

Nghi thức tổ chức tang lễ trong quy định tổ chức tang lễ cho cán bộ quân đội bao gồm:

  • Trình tự tổ chức lễ tang
  • Tổ chức lực lượng, phương tiện phục vụ tang lễ

Nghi thức này được thực hiện đối với:

  • Người hy sinh, từ trần thuộc quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư này: Tổ chức tang lễ tại nhà tang lễ, bệnh viện Quân đội hoặc tại đơn vị, cơ quan.
  • Sĩ quan cấp Tướng từ trần, hy sinh: tổ chức lễ tang tại gia đình, vận dụng theo nghi thức tổ chức tang lễ trong Quân đội.
  • Người từ trần, hy sinh có cấp hàm từ Đại tá trở xuống: tổ chức tang lễ tại gia đình, không thực hiện nghi thức lễ tang trong Quân đội.
Quy định tổ chức tang lễ dành cho cán bộ quân đội Việt Nam
Quy định tổ chức tang lễ dành cho cán bộ quân đội Việt Nam

Trang phục quy định trong lễ tang Quân đội

Trang phục được quy định trong quy định tổ chức tang lễ cho cán bộ quân đội bao gồm: trang phục quy định đối với quân nhân hy sinh, từ trần, trang phục quy định với Ban tổ chức lễ Tang, trang phục quy định với đoàn viếng.

Trang phục quy định với quân nhân từ trần, hy sinh

Trang phục quy định khi khâm liệm với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp: không đội mũ, mặc tiểu lễ phục mùa đông.

Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ: mặc quân phục dự lễ Điều lệnh Quản lý bộ đội.

Đối với công nhân, viên chức quốc phòng và quân nhân nghỉ hưu: mặc trang phục theo nguyện vọng của thân nhân.

Xem thêm: Tổ chức tang lễ tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng

Tổ chức tang lễ cho cán bộ quân đội
Tổ chức tang lễ cho cán bộ quân đội

Trang phục quy định với Ban tổ chức lễ tang, Ban lễ tang

Đối với lễ Quốc tang, lễ tang cấp Nhà nước, Lễ tang Cấp cao: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia Ban lễ tang, ban tổ chức lễ tnag: mặc tiểu lễ phục mùa đông và đội mũ.

Với những hình thức lễ tang khác: Sĩ quan, quân nhân tham gia thành viên Ban lễ tang và ban tổ chức lễ tang: mặc tiểu lễ phục theo mùa và đội mũ.

Đối với đại diện đơn vị, cơ quan ngoài Quân đội khi tham gia vào Ban lễ tang, Ban tổ chức lễ tang: mặc trang phục nghiêm túc, lịch sự.

Chương trình tổ chức tang lễ dành cho cán bộ quân đội
Chương trình tổ chức tang lễ dành cho cán bộ quân đội

Trang phục quy định với đoàn viếng 

Đối với lễ Quốc tang, lễ tang cấp Nhà ước,: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp: mặc tiểu lễ phục mùa đông và đội mũ, đối với hạ sĩ quan và binh sĩ: mặc quân phục dự lễ và đội mũ.

Đối vơi lễ tang cấp cao, quy định tổ chức tang lễ cho cán bộ quân đội yêu cầu người dự lễ tang là quân nhân chuyên nghiệp và sĩ quan: mặc tiểu lễ phục theo mùa và đội mũ.

Với những hình thức lễ tang khác: Quân nhân chuyên nghiệp và sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ: mặc quân phục thường dùng, đội mũ. 

Trên đây là những quy định tổ chức tang lễ cho cán bộ quân đội ở hạng mục quy định chung và quy định về trang phục, ngoài hai quy định này thì văn bản quy định tổ chức tang lễ cho cán bộ quân đội của Chính phủ còn quy định cụ thể về quy cách tổ chức tang lễ theo từng hình thức.

Mỗi hình thức tổ chức tang lễ sẽ có sự khác biệt nhất định, để nắm rõ hơn về điều này, đừng bỏ qua những bài viết tiếp theo về chúng tôi – Tang lễ Hà Nội.

Contact Me on Zalo
error: Alert: Content is protected !!
0984 567 022